Tin Tức

Thông tin tạo nhân vật máy chủ Tantalos - Open 13h ngày 08/10/2022

OPEN BETA 13H NGÀY 08/10/2022

Máy chủ : Tantalos

Exp : 100x

Drop : 5%

Quản lý tài khoản : http://id.muss2.co/TT

Thời gian sự kiện : http://muss2.co/Event

 Hệ thống nguyên liệu : 

 

Tạo nhân vật mới : 

- Cấp độ 400 level.

- Reset 0 lần.

- Điểm cộng 2000 point.

 

Giới hạn reset: 

 

 Hệ thống sự kiện :