Tin Tức

Thông tin tạo nhân vật máy chủ mới Chí Tôn - Open 16h ngày 02/10/2021

OPEN BETA 16H NGÀY 02/10/2021

Máy chủ : Chí Tôn

Exp : 50x

Drop : 20%

Quản lý tài khoản : http://id.ss2.vn/QL

Thời gian sự kiện : http://ss2.vn/Event

Phân bố máy chủ : 

 

Máy chủ Giao Dịch | Cửa Hàng | Chaos Goblin NPC | Quái PK | PVP Event | Sự kiện
1 Không Không
2 Không Săn boss
3 Không Không Săn boss
4 Không Không Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ
5 Không Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ
6 Không Không Không
19 Không Tổ Đội Săn Ngọc, Chiến Trường Máu, Hỗn Chiến Balgass, Hỗn Nguyên Lâu
20 Không Công Thành Chiến

 

Tạo nhân vật mới : 

- Cấp độ 400 level.

- Reset 0 lần.

- Điểm cộng 2000 point.

 

Giới hạn reset: 

Top Thứ 2-6 Thứ 7 Chủ Nhật
Top 1 3 lần / ngày 4 lần / ngày 5 lần / ngày
Top 2 trở đi Cho đến khi bằng Top 1