Sự kiện

Kết quả sự kiện Vua Hỗn Nguyên Lâu - máy chủ Tantalos

KẾT QUẢ SỰ KIỆN VUA HỖN NGUYÊN LÂU

TANTALOS

 

 

# Nhân vật Điểm Hỗn Nguyên Lâu Reset Level Lớp nhân vật
1 GirlPetCC 253 91 400 Tiên Nữ
2 CoGaiHaLan 201 91 381 Đấu Sĩ
3 Optimus 179 91 235 Tiên Nữ