Sự kiện

Kết quả sự kiện Thống Lĩnh Bang Hội - máy chủ Tantalos

KẾT QUẢ SỰ KIỆN THỐNG LĨNH BANG HỘI

TANTALOS

 

 

# Bang Hội Chủ Hội Mem+ Reset+ Level+ TimeUp Logo
ABANK DongAz1 40 3640 16000 31/10 01:59:50
2 MyFamily BeNgoan 40 3640 16000 31/10 02:26:05
3 ATMfamil 10Dame 40 3640 16000 31/10 02:42:54