Sự kiện

Kết quả sự kiện Bang Hội Khắc Tinh Boss - máy chủ Tantalos

KẾT QUẢ SỰ KIỆN BANG HỘI KHẮC TINH BOSS

TANTALOS

 

 

# Bang Hội Chủ Hội Mem+ Điểm Boss+ Logo
THANLONG BDSVietNam 40 7346
AnhEm BaoNamTV 34 5048
EMPIRE JiwayTV 40 4295