Sự kiện

Kết quả sự kiện Bá Chủ Huyết Lâu - máy chủ Tantalos

KẾT QUẢ SỰ KIỆN BÁ CHỦ HUYẾT LÂU

TANTALOS

 

 

# Nhân vật Điểm Huyết Lâu Reset Level Lớp nhân vật
1 GirlPetCC 372 91 400 Tiên Nữ
2 BoyPet 358 91 400 Đấu Sĩ
3 Victoria 265 88 342 Tiên Nữ