Hướng dẫn

Nghiêm cấm rao mua, bán tài khoản trong game

 

♻️ Nghiêm cấm rao mua, bán tài khoản trong game với bất kỳ hình thức nào.

★  Có thể rao mua bán item, vật phẩm, tiền tệ các thứ bình thường.

★ Mọi vấn đề mua hoặc bán acc vui lòng thảo luận tại nhóm Facebook :

 https://www.facebook.com/groups/ss2.vn/

 

Vi phạm lần 1 : Cấm chat / cảnh cáo.

Vi phạm lần 2 : Khóa tài khoản 24h.

Vi phạm lần 2 : Khóa vĩnh viễn.

 


BQT MU SEASON 2

Hotline : 0383.016.017


Fanpage : https://www.facebook.com/muss2pc/

Group : https://www.facebook.com/groups/ss2.vn